Cẩu LLC | Level Luffing Crane

Cơ cấu di chuyển (Traveling mechanism): Cho phép cẩu di chuyển dọc theo đường ray hoặc các bề mặt phẳng khác.

Cơ cấu quay (Slewing mechanism): Cho phép cần cẩu quay quanh trục đứng của nó, mở rộng phạm vi hoạt động.

Cơ cấu luffing (Luffing mechanism): Điều khiển việc di chuyển lên xuống của cần, giúp thay đổi khoảng cách giữa móc cẩu và gốc cần.

Cơ cấu nâng hạ (Lifting mechanism): Điều khiển việc nâng và hạ tải trọng, bao gồm các dây cáp và hệ thống ròng rọc.