CẨU CHÂN ĐẾ 15 TẤN – CẢNG PHÀ RỪNG

CẢNG  PHÀ RỪNG
CẨU CHÂN ĐẾ 15 TẤN

+ Tải trọng nâng : 15 tấn

+ Tầm với: 50 mét

+ Khẩu độ: 10.5 mét

+ Chiều cao nâng: 50 mét

+ Chế độ làm việc: A5

+ Mục đích sử dụng: Đóng tàu

+ Số lượng: 01 bộ