Mavin

THÔNG TIN DỰ ÁN

MAVIN

Tỉnh Càu Mau – Phía Nam Việt Nam

Xử lý nguyên liệu cho nhà máy nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

Công suất làm việc: 300T/ giờ.

Tầm với: 14m

–  Xoay ngang: 90 độ

– Xoay dọc: 30 độ