CẦU TRỤC DẦM ĐÔI 100 TẤN | NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU PHÀ RỪNG

NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU PHÀ RỪNG

+ Tải trọng nâng : 100 Tấn, 80 tấn, 32 tấn, 16 tấn

+ Khẩu độ: 34 mét

+ Chiều cao nâng 20 m

+ Chế độ làm việc: A5

+ Mục đích sử dụng: Xưởng vỏ

+ Số lượng: 49bộ