CỔNG TRỤC – NHÀ MÁY THÉP THÁI NGUYÊN (TISCO)

NHÀ MÁY THÉP THÁI NGUYÊN
CỔNG TRỤC 10 TẤN

+ Tải trọng: 10 tấn
+ Khẩu độ: (6+30+6) mét
+ Chiều cao nâng 15 m
+ Chế độ làm việc: A6
+ Mục đích sử dụng: Nâng hạ phôi nhà máy thép
+ Số lượng: 01 bộ