CẨU CHÂN ĐẾ CẢNG

CẨU CHÂN ĐẾ CẢNG
CẨU CHÂN ĐẾ THỦY LỰC

– Tải trọng nâng: Từ 30 tấn, 40 tấn, 45 tấn
– Tầm với: 28 mét đến 38 mét
– Khẩu độ tâm ray: 10.5m, 14m, 16m, 18m, 24m, 30m
– Chế độ làm việc: Từ FEM 2m to FEM 5m (A5~A8)
– Tiêu chuẩn chế tạo: FEM 1001, TCVN 4244-2005
– Lĩnh vực sử dụng: Cảng Biển