CẨU CHÂN ĐẾ 30 TẤN NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU X52

Thông số kỹ thuật của cần trục chân đế 30 tấn: 

+ Tải trọng nâng định mức: 30 tấn

+ Tầm với: 12 ÷ 25 mét

+ Chiều cao nâng:

Trên ray: 25 mét

Dưới ray: 10 mét

+ Vận tốc nâng hạ:

Tải trọng Q ≤ 10 tấn: 0 ~ 25 mét/phút

Tải trọngi 10 < Q ≤ 30 tấn:0 ~ 10 mét/phút

+ Tốc độ di chuyển cần trục: 35 mét/phút

+ Tốc độ nâng hạ cần: 15 mét/phút

+ Tốc độ quay cần trục: 0.33 vòng/phút