CẦU TRỤC 15 TẤN CHO NHÀ MÁY SAMSUNG BẮC NINH

THÔNG TIN DỰ ÁN

CẦU TRỤC DẦM ĐÔI CHO NHÀ MÁY SAMSUNG BẮC NINH SEV

Tải trọng: 2 tấn, 2.8 tấn, 3 tấn, 5 tấn, 10 tấn, 15 tấn

Số lượng: 100 bộ

VINALIFT đã cung cấp trên 100 bộ cầu trục dầm đôi cho dự án nhà máy Samsung Bắc Ninh, Số lượng cẩu được lắp liên tục từ năm 2008 đến này.