CỔNG TRỤC 100 TẤN – NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU SÔNG THU

NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU SÔNG THU
CỔNG TRỤC 100/100 TẤN

+ Tải trọng nâng : 100/100 Tấn

+ Khẩu độ: 28 mét

+ Chiều cao nâng 20 m

+ Chế độ làm việc: A5

+ Mục đích sử dụng: Lật tổng đoạn

+ Số lượng: 01 bộ