CẦU TRỤC RÓT THÉP – NHÀ MÁY THÉP HÒA PHÁT

NHÀ MÁY THÉP HÒA PHÁT
CẦU TRỤC RÓT THÉP 75/20 TẤN

+ Tải trọng nâng móc chính: 75 tấn
+ Tải trọng nâng móc phụ: 20 tấn
+ Khẩu độ: 19.5 mét
+ Chiều cao nâng 19m
+ Chế độ làm việc: A8
+ Mục đích sử dụng: Cẩu rót thép
+ Số lượng: 02 bộ