CẨU CHÂN ĐẾ

CẨU CHÂN ĐẾ

– Tải trọng nâng: Từ 5 tấn đến 120 tấn
– Tầm với: 15 mét đến 50 mét
– Khẩu độ tâm ray: 10.5m, 14m, 16m, 18m, 24m, 30m
– Chế độ làm việc: Từ FEM 1Am to FEM 5m (A2~A8)
– Tiêu chuẩn chế tạo: FEM 1001, TCVN 4244-2005
– Lĩnh vực sử dụng: Nhà máy đóng tàu, cảng biển.