CỔNG TRỤC 50 TẤN – DỰ ÁN ARGENTINA

DỰ ÁN ARGENTINA
CỔNG TRỤC  50 TẤN

+ Tải trọng nâng : 50 tấn

+ Khẩu độ: 33 mét

+ Chiều cao nâng: 12 m

+ Chế độ làm việc: A5

+ Mục đích sử dụng: Bãi đúc dầm bê tông

+ Số lượng: 02 bộ