CỔNG TRỤC 100 TẤN – DỰ ÁN MEXICO

DỰ ÁN MEXICO
CỔNG TRỤC  100 TẤN

+ Tải trọng nâng : 100 Tấn

+ Khẩu độ: 33 mét

+ Chiều cao nâng: 12 m

+ Chế độ làm việc: A5

+ Mục đích sử dụng: Bãi đúc dầm bê tông

+ Số lượng: 02 bộ