CẦU TRỤC MÂM TỪ – NHÀ MÁY THÉP KYOEI STEEL

NHÀ MÁY THÉP KYOEI
CẦU TRỤC 15 TẤN – MÂM TỪ – GẦU NGOẶM

+ Tải trọng: 15 tấn

+ Khẩu độ: 32 mét

+ Chiều cao nâng 20 m

+ Chế độ làm việc: A8

+ Gầu ngoặm thủy lực: 3.2m3

+ Mân từ: Đường kính 2.2m

+ Mục đích sử dụng: Bốc sắt vụn.

+ Số lượng: 04 bộ