CẨU CHÂN DÊ

CẨU CHÂN DÊ

– Tải trọng nâng: từ 10 tấn đến 500 tấn

– Số lượng mỏ móc: 02 cái

– Chiều cao nâng: từ 10m đến 50m

– Khẩu độ tâm ray: từ 5m ~ 20 m

– Chế độ làm việc: Từ FEM 1Am to FEM 2m

– Tiêu chuẩn chế tạo: FEM 1001, TCVN 4244-2005

– Lĩnh vực sử dụng: Thủy điện,