CẨU GIÀN

CẨU GIÀN, CẨU QC

– Tải trọng nâng: Từ 5 tấn đến 50 tấn
– Chiều cao nâng: Từ 6 mét đến 50 mét
– Tầm vươn: Từ 10 mét đến 38 mét

– Khẩu độ: 7m, 10.5m, 14m, 16m, 18m, 20m, 24m 30m

– Chế độ làm việc: Từ FEM 2m to FEM 5m (A2~A8)

– Tiêu chuẩn chế tạo: FEM 1001, TCVN 4244-2005

– Lĩnh vực sử dụng: Các cảng biển, bốc xế container, vật liệu rời cùng với gầu ngoặm…