CẨU CHÂN DÊ (2 x 100) TẤN – DỰ ÁN THỦY ĐIỆN VĨNH HÀ

DỰ ÁN THỦY ĐIỆN VĨNH HÀ
CẨU CHÂN DÊ (2X100) TẤN

+ Tải trọng: 2×100 tấn

+ Chiều cao nâng: 40m

+ Khẩu độ: 8.5m

+ Chế độ làm việc: 1Am