CỔNG TRỤC LẬT TỔNG ĐOẠN

THÔNG TIN SẢN PHẨM

CỔNG TRỤC LẬT TỔNG ĐOẠN 3 MÓC

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

– Tải trọng nâng: Từ (25+25)/25 = 50 tấn đến (250+250)/250 = 500 tấn
– Chiều cao nâng: Từ 16 mét đến 65 mét
– Khẩu độ: Từ  20 mét đến  95 mét
– Chế độ làm việc:  Từ FEM 1Am to FEM 2m
– Tiêu chuẩn chế tạo: FEM 1001, TCVN4244-2005
– Lĩnh vực sử dụng:  Nhà máy đóng tàu,…