CẦU TRỤC NHÀ KHO – NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU X52

NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU X52
CẦU TRỤC NHÀ KHO

+ Tải trọng nâng : 5 tấn

+ Khẩu độ: 20 mét

+ Chiều cao nâng 10 m

+ Chế độ làm việc: A5

+ Mục đích sử dụng: Phục vụ nhà kho

+ Số lượng: 01 bộ