CẨU BỜ | CẨU CHÂN ĐẾ CẢNG 40 TẤN | CẢNG ĐẠI DƯƠNG – OIC

THÔNG TIN DỰ ÁN

CẢNG ĐẠI DƯƠNG – OIC

– Tải trọng:  40 tấn

– Tầm với  3.5m đến 29.5m

– Tâm  ray: 16.5m

Cẩu bờ, cẩu chân đế cảng được lắp cho cảng Đại Dương OIC, cẩu bờ có tải trọng 40 tấn, tầm với 32 mét, dùng khai thác hàng rời clinke ve container.