CẦU TRỤC 50 TẤN – NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU BASON

CẦU TRỤC 50 TẤN – NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU BASON

  • Tải trọng nâng : 50 tấn
  • Khẩu độ: 34 mét
  • Chiều cao nâng 20 m
  • Chế độ làm việc: A5
  • Mục đích sử dụng: Nhà vỏ
  • Số lượng: 5 bộ