CỔNG TRỤC DỐC CONTAINER – NHÀ MÁY THÉP HÒA PHÁT

THÉP HÒA PHÁT
CỔNG TRỤC DỐC CONTAINER

+ Tải trọng: (25+25) tấn
+ Khẩu độ: 30 mét
+ Chiều cao nâng 20 m
+ Chế độ làm việc: A6
+ Mục đích sử dụng: Dốc Container sắt vụn
+ Số lượng: 01 bộ