CỔNG TRỤC 90 TẤN DỰ ÁN SUMITOMO MITSUI – LẠCH HUYỆN

THÔNG TIN DỰ ÁN

CỔNG TRỤC DẦM ĐÔI 90 TẤN, DỰ ÁN SUMITOMO MITSUIT, LẠCH HUYỆN

Hai Phong city – North of Vietnam

Bridge construction | Gantry crane

– Lifting capacity: 90T

– Span: 36m

– Lifting height: 18m

Cổng trục dầm đôi 90 tấn, khẩu độ 36 mét, chiều cao nâng 18m số lượng 02 bộ. Cẩu phục vụ thi công các đoạn dầm bê tông được đúc sẵn.