TỜI ĐIỆN CỬA NHẬN NƯỚC

TỜI ĐIỆN CỬA NHẬN NƯỚC
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

– Tải trọng nâng: Từ 10 tấn đến 500 tấn

– Chiều cao nâng: Từ 6 mét đến 50 mét

– Số lượng móc nâng: 02 cái

– Chế độ làm việc: Từ FEM 1Am to FEM 2m

– Tiêu chuẩn chế tạo: FEM 1001, TCVN 4244-2005

– Lĩnh vực sử dụng: Thủy điện