TỜI ĐIỆN

TỜI ĐIỆN
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
– Tải trọng nâng: Từ 5 tấn đến 500 tấn
– Chiều cao nâng: Từ 6 mét đến 50 mét
– Chế độ làm việc: Từ FEM 1Am to FEM 5m
– Tiêu chuẩn chế tạo: FEM 1001, TCVN 4244-2005
– Lĩnh vực sử dụng: Thủy điện, nhiệt điện, nhà máy thép, đóng tàu, xây dựng…