CỔNG TRỤC DẦM ĐÔI 100 TẤN – NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU 189

NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU 189
CỔNG TRỤC 100/30 TẤN
+ Tải trọng nâng : 100/30 Tấn

+ Khẩu độ: (12+41.5+12) mét

+ Chiều cao nâng 36 m

+ Chế độ làm việc: A5

+ Mục đích sử dụng: Lật tổng đoạn

+ Số lượng: 01 bộ