CỔNG TRỤC 20 TẤN – TOA CONSTRUCTION – DỰ ÁN CẢNG LẠCH HUYỆN

DỰ ÁN CẢNG LẠCH HUYỆN
CỔNG TRỤC 20 TẤN
TOA CONSTRUCTION

+ Tải trọng nâng : 20 tấn

+ Khẩu độ: (20+4) mét

+ Chiều cao nâng: 10 m

+ Chế độ làm việc: A5

+ Mục đích sử dụng: Bãi đúc dầm bê tông

+ Số lượng: 02 bộ