DỰ ÁN THỦY ĐIỆN BẮC MÊ

DỰ ÁN THỦY ĐIỆN BẮC MÊ

+ Tời nâng đập tràn: 2 x 125 tấn (03 bộ)

+ Tời nâng van điều tiết: 2 x 125 tấn (02 bộ)

+ Cầu trục chân dê 2 x 50 tấn (01 bộ)

+ Tời nâng cửa hạ lưu: 2 x 50 tấn (02 bộ)