CẦU TRỤC GẦU NGOẠM NHÀ MÁY TÂN HÀ KIỀU

CẦU TRỤC GẦU NGOẶM
NHÀ MÁY TÂN HÀ KIỀU

+ Tải trọng nâng: 15 tấn + 10 tấn

+ Khẩu độ: 28 mét

+ Chiều cao nâng 15 mét

+ Chế độ làm việc: A7

+ Số lượng: 1 bộ