CỔNG TRỤC 50 TẤN CHO NHÀ MÁY VIETSOV PETRO

CỔNG TRỤC 50 TẤN VIETSOV PETRO

+ Tải trọng nâng: 50 tấn

+ Khẩu độ: (7+30+7)m

+ Chiều cao nâng: 24 mét

+ Chế độ làm việc: Fem 2m

+ Số lượng: 1 bộ