CẨU RTG

CẨU RTG CHO CẢNG BIỂN VÀ CẢNG ICD

Số làn containerKhẩu độSố chồng containerChiều cao nâng
5+120.8m3+112.3m
6+123.6m4+115.3m
7+126.4m5+118.1m
8+129.2m6+121.0m