CẨU BỜ CỐ ĐỊNH | CẢNG SOWATCO

CẨU BỜ, CẨU CHÂN ĐẾ CỐ ĐỊNH 40 TẤN