Cẩu Chân Đế TTC 280 – 40 Tấn | Cảng Quốc Tế Long Sơn

Sức nâng an toàn ở mọi tầm với:

Khi dùng móc cẩu: 45 tấn tại tầm với 36m

Khi dùng móc cẩu: 40 tấn tại tầm với 38m

Tầm với ( tính từ tâm cần trục)

Tầm với lớn nhất đối với mỏ móc: 38m

Tầm với nhỏ nhất khi hoạt động: 4m

Tốc độ hoạt động:

Tốc độ nâng/hạ đầy tải 45 tấn: 0 ÷ 20.5 m/ph

Tốc độ nâng/hạ đầy tải 40 tấn: 0 ÷ 23 m/ph

Tốc độ nâng/hạ đầy tải 30 tấn: 0 ÷ 29.5 m/ph

Tốc độ nâng/hạ không tải: 0 ÷ 40m/ph