CỔNG TRỤC DẦM ĐƠN

CỔNG TRỤC DẦM ĐƠN

– Tải trọng nâng: Từ 1 tấn đến 20 tấn
– Chiều cao nâng: Từ 6 mét đến 20 mét
– Khẩu độ: Từ 5 mét đến 30 mét
– Chế độ làm việc: Từ FEM 1Am to FEM 3m
– Tiêu chuẩn chế tạo: FEM 1001, TCVN4244-2005
– Lĩnh vực sử dụng: Các ngành công nghiệp, kho, bãi thi công ngoài trời…