CẨU BỜ CẢNG NGHI THIẾT – VISSAI – NGHỆ AN

CẨU BỜ, CẨU CHÂN ĐẾ  – CẢNG NGHI THIẾT, VISSAI NGHỆ AN

Cẩu bờ TCC 300 phục vụ nâng hạ hàng rời tại cảng như: Hàng tổng hợp, Clinker, than, đá…