CẨU CẢNG 40 TẤN | CẢNG PHNOM PENH AUTONOMOUS

Sức nâng an toàn ở mọi tầm với   40 tấn tại tầm với 29.5m

Tầm với (tính từ tâm cần trục)

  • Tầm với lớn nhất với mỏ móc: 29.5m
  • Tầm với nhỏ nhất khi hoạt động: 4 m
  • Thời gian thay đổi tầm với từ Rmax – Rmin: 85 giây

Tốc độ hoạt động:

  • Tốc độ nâng /hạ đầy tải 40T với móc: 0 ÷ 19 m/ph.
  • Tốc độ nâng /hạ không tải: 0 ÷ 30 m/ph.
  • Tốc độ quay vòng: 0 ÷ 0.8  v/ph
  • Tốc độ di chuyển chân đế: 0 ÷ 20 m/ph