DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN JEDDAH – SAUDI ARABIA

DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN JEDDAH – SAUDI ARABIA

+ Cầu trục turbine: 135 tấn

+ Cổng trục nhà bơm: 100/20 tấn

+ Cầu trục Boiler : 65 tấn

+ Số lượng : 240 bộ