DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN ZWITINA POWER

DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN ZWITINA POWER

+ Cầu trục turbine: 80/20  tấn

+ Cổng trục nhà bơm: 50 tấn

+ Số lượng : 2 bộ