CẦU TRỤC 80 TẤN

Thông số kỹ thuật

Loại thiết bị : Cầu trục dầm đôi

Mã hiệu : CaK 80/20T

Số lượng : 01 bộ

Chế độ làm việc : 1Am đến 5m

Tải trọng nâng

  • Tải trọng  móc chính: 80 tấn
  • Tải trọng móc phụ: 20 tấn