CẨU CẨU CHẠY RAY TTC CBW 40 TẤN 29.5M | LIEBHERR – VINALIFT