CẦN CẨU CHẠY RAY TTC CBW 280 | 45 TẤN, TẦM VỚI 38M | LIEBHERR – VINALIFT