CỔNG TRỤC 150 TẤN, KHẨU ĐỘ 40M, BANGKOK THÁI LAN

Loại cẩu: Cổng trục dầm kép, Cổng trục hai dầm

Mã hiệu: CoK150T x 40 m

Số lượng: 02 bộ

Khu vực: Ngoài trời

Tải trọng nâng: 150 tấn

Loại móc: Móc kép quay toàn vòng 3600