CẦU TRỤC DẦM ĐÔI 50 TẤN CHO NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU

DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU 1 / 2x600MW

Tổng thẩu EPC: LILAMA CORP.

Cầu trục nhà bơm: 50/10 tấn,

Bán cổng trục nhà bơm: 18 tấn

Hệ thống tời điện khu tải xỉ

Hệ thống tời điện khu than.