CẦU TRỤC 2 TẤN NHÀ MÁY HANSOL – THÁI NGUYÊN

Hệ cầu trục nhà máy HANSOL – THÁI NGUYÊN

+ Tải trọng nâng: 2.8 tấn, 2 tấn,

+ Khẩu độ: 20 mét

+ Chiều cao nâng 8 mét

+ Chế độ làm việc: Fem 2m

+ Số lượng: 10 bộ