CẦU TRỤC 100 TẤN NHÀ MÁY BIẾN ÁP – ĐÔNG ANH

NHÀ MÁY BIẾN ÁP ĐÔNG ANH

+ Tải trọng nâng: 100 Tấn, 80 tấn

+ Khẩu độ: 25 mét

+ Chiều cao nâng 15 mét

+ Chế độ làm việc: Fem 2m

+ Số lượng: 02 bộ