CẦU TRỤC DẦM ĐÔI 5 TẤN NHÀ MÁY KT VINA

CẦU TRỤC DẦM ĐÔI 5 TẤN  – NHÀ MÁY KT VINA

+ Tải trọng nâng: 10 Tấn, 5 tấn

+ Khẩu độ: 26 mét

+ Chiều cao nâng 8 mét

+ Chế độ làm việc: Fem 2m

+ Số lượng: 02 bộ