Ray P43

Ray P43

Ray P43 được sản xuất từ thép hợp kim cacbon cao, có thành phần hóa học đối với vật liệu U71Mn như sau:

  • Cacbon (C): 0,65%- 0,77%
  • Mangan (Mn): 1,10%- 1,50%
  • Silic (Si): 0,15%- 0,35%
  • Photpho (P): 0,04%
  • Lưu huỳnh (S): 0,04%
  • Các nguyên tố khác: 0,20%

Tính chất cơ lý của ray P43

  • Cường độ chịu kéo tối thiểu: 500 MPa
  • Cường độ chịu uốn tối thiểu: 420 MPa
  • Độ giãn dài tối thiểu: 14%