Thép Ray P24

Thép ray P24 ( P24 steel rail) là loại thép có dạng gần giống như thép chữ I nhưng một đầu của thép ray là hai cạnh tròn.

Quy cách ray P24

  • Chiều cao: 93 mm
  • Rộng đáy: 93.66 mm
  • Rộng mặt: 50.8 mm
  • Độ dày: 10.72 mm
  • Chiều dài: 6 m, 8 m, 9 m, 10 m, 11 m, 12 m, hoặc 12.5 m
  • Trọng lượng: 24 kg/m