CẦU TRỤC DẦM ĐÔI 10 TẤN NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ TÂN PHÚ ĐÔNG

CẦU TRỤC DẦM ĐÔI 10 TẤN NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ TÂN PHÚ ĐÔNG