Tiêu đề của tôi

CẦU TRỤC DẦM ĐƠN

CẦU TRỤC DẦM ĐƠN

– Tải trọng nâng: Từ 0.5 tấn đến 25 tấn

– Chiều cao nâng: Từ 6 mét đến 50 mét

– Khẩu độ: Từ 5 mét đến 30 mét

– Chế độ làm việc: Từ FEM 1Am to FEM 3m

– Tiêu chuẩn chế tạo: FEM 1.001, TCVN4244-2005

– Lĩnh vực sử dụng: Cầu trục dầm đơn được sử dụng trong cơ khí chế tạo, nhà máy công nghiệp, điện tử…